Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на допълнителни консултации за състава на СИК

Печат

         На основание Решение №152-ЕП/14.04.2014г. на Централната избирателна комисия, при кмета на Община Годеч ще се проведат допълнителни консултации за състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Годеч, за произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., с представители на парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

Допълнителните консултации ще се проведат на      22 април 2014 г. (вторник) от 13.00 ч. в сградата на Община Годеч, на адрес: гр.Годеч, пл.„Свобода” №1, в кабинета на кмета.

Консултациите са публични.

 

 

 

Покана за Заключителна пресконференция по ОПАК - проект „Повишаване на квалификацията на човешките ресурси в община Годеч”, Договор №А12-22-30/23.04.2013г.

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/13/Pokana_zackliuchitelna_preskonferencia.pdf)ПОКАНА

публикувано на: 09.04.2014г.  

На 15 април 2014 год. От 11.00 ч. в Заседателната зала на Община Годеч ще се проведе заключителната пресконференция по Проект «Повишаване на квалификацията на човешките ресурси в община Годеч”

   

Определяне границите на районите за изпълнение на услугите: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовиотпадъци в депо и подържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 2014г.

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7/smetosybirane-smetoizwozwane-2014.pdf)заповед 433

Община Годеч - ЗАПОВЕД №433 от 11.10.2013 год.

   

Електронна услуга - заплащане на местните данъци и такси чрез касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна

Печат

      Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч
/ ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА СМЕТ / могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

   

За безкасово плащане

Печат

 

Плащане на местни данъци и такси чрез банков превод

 сметка на oбщина Годеч:

IBAN: BG84 UNCR 9660 8497 5987 11

Обслужваща банка: Уникредит Булбанк

BIC код : UNCRBGSF

 

Вид плащане
/данък, такса, глоби и др./

Код за вид плащане
/вписва се в платежното нареждане или вносната бележка/

Патентен данък

441400

Данък върху недвижими имоти

442100

Данък върху наследствата

442200

Данък върху превозните средства

442300

Такса за битови отпадъци

442400

Данък при придобиване на имущество

442500

Други данъци

443400

Глоби, санкции, неустойки ….

446500

Лихва по съответното плащане

както за главницата

 

 

06.03.2014 год.

   
© 2014 - Общинска администрация Годеч
   
| Неделя, 20. Април 2014 || Supported by: Petar Dimitrov |