Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Процедура „Младежка заетост” - НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Печат

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Процедура „Младежка заетост”

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на младежи на възраст до 29 години включително.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

 

Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 30.04.2015 година и актуализации ...

Печат

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

    Андрей Неделчев Андреев - Кмет на Община Годеч

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 30.04.2015 годинаи актуализация на бюджета на община Годеч за 2015 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1, чл.34 ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, и чл.41 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, Ви представям отчет на изпълнението на бюджета към 30.04.2015 г. и предложение за актуализация на Бюджет 2015 г.

   

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

Печат

     Гражданите, които желаят да се включат в кампанията, могат да получат чували и ръкавици в община Годеч на 10.05.2015 година.

   

Обществено обсъждане на Проект за Наредба №2

Печат

публикувано на: 04.05.2015г

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 14 дневен срок от настоящото публикуване на проекта на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 18.05.2015г. в деловодството на общинската администрация.

Мотиви

Проект за изменение на Наредба №2
/
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч/

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

   

Обществено обсъждане на Проект за Наредба №3

Печат

публикувано на: 04.05.2015г.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 14 дневен срок от настоящото публикуване на проекта на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 18.05.2015г. в деловодството на общинската администрация.

 

Мотиви
към Проект на Наредба№3 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Годеч.

Проект за Наредба №3

   

МИГ - Берковица и Годеч - Покана за провеждане на редовно Общо събрание

Печат

П О К А Н А

 

Упревителният съвет на "МИГ - Берковица и Годеч" , на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква

 
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  на 05.06.2015 г. от 17.30 часа в гр. Берковица

 

   

Определяне на пожароопастния сезон в горските територии на Софийска област

Печат

Заповед № ОА-154 от 02.04.2015г. на Областен управител на Софийска област

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2015 - Общинска администрация Годеч
   
| Сряда, 27. Май 2015 || Supported by: Petar Dimitrov |