Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Съобщение за медиите - Седми Черноморски туристически форум - Варна 2014

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/9-14/pressyobshtenie_3.pdf)прессъобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

В дните от 18-20 септември, 2014 г. представители на общините Вършец, Берковица и Годеч взеха участие в Седми Черноморски туристически форум - Варна 2014, проведено в Гранд хотел „ДИМЯТ” – град Варна.

 

Заповед 406 - забрана за продажба на спиртни напитки

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/9-14/zapoved-406.pdf)заповед 406

З А П О В Е Д

406

гр.Годеч, 29 септември 2014 год.

 

             На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на спокойна обстановка по време на изборите за народни представители на 05 октомври 2014г.

Н А Р Е Ж Д А М:

             1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за

   

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/9-14/fpotpns_23-09-00.pdf)списък

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители за
 Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК)
 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         за Област СОФИЙСКА       Община ГОДЕЧ

   

Покана от ОбС-Годеч

Печат

П О К А Н А

 

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.09.2014 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Потвърждаване Решения № 68 и № 69 от 28.08.2014 г. на ОбС – Годеч, взети на подписка съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

   Вносител: Председателя на ОбС

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119/16.09.2014 г. (08-00-970/16.09.2014 г.) от Андрей Андреев – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета за 2014 г.

   Вносител: Кмета на община Годеч

 

   Становище: ПК по „Икономика, бюдже

   

ПОКАНА

Печат

П О К А Н А

  

Във връзка с чл.124, ал.2от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч,

и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС,

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

 

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

на 23.09.2014 год. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч на обществено обсъждане на: актуализация на бюджета на община Годеч за 2014 година.

 

Предложения от граждани се приемат до 11,00 ч. на 23.09.2014 г.

      

 

                   15.09.2014г.                                         Кмет: Андрей Андреев

 

   

Писмо-отговор от МЗ относно състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ гр.Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/pismo-mz-092014.pdf)писмо

     Писмо на Министерство на задравеопазването с изх.№ 08-00-131 от 28.08.2014г   ..... във връзка с информация, че във филиала за Спешна медицинска помощ в гр. Годеч ще бъдат освободени лекарите от лекарския екип : 

Сканирано копие от писмото Вижте в приложения файл.

 

 

   

ЗАПОВЕД №387/02.09.2014 - относно местата за поставяне на агитационни материали

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/zapoved-387-02-09-2014.pdf)заповед

ЗАПОВЕД  №387

гр.Годеч, 02.09.2014 год.

                  На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с чл.184 от ИК и Решение №722-НС/15.08.2014г. на ЦИК за условията и реда за произвеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.

Н А Р Е Ж Д А М:

                  І.  ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Годеч по време на предизборната агитация в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., както следва:

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2014 - Общинска администрация Годеч
   
| Четвъртък, 02. Октомври 2014 || Supported by: Petar Dimitrov |