Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Заповед №368/20.08.2014г. на Кмета на Община Годеч за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Печат
Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Заповед 368.pdf)Заповед 368.pdf

 

 

Конкурс за длъжността „Финансов контрольор” при администрацията на община Годеч

Печат

 

 

 

   

МИГ - Берковица и Годеч - Покана за прием на заявления за подпомагане

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/obshta-pokana-mig.pdf)Обща покана по мерки

публикувани на: 31.07.2014

П О К А Н А

за прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”Финансовата помощ по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

   

Съобщение от Комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ

Печат

         Комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ, Ви уведомява,

1.  Заседанията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на Община Годеч, Софийска Област ще се проведат на 19.08.2014 г. от 16.00 часа в Заседателна зала на Община Годеч.

2. Приканваме ползвателите, подали заявления за сключване на споразумения, да се явят на заседанията на комисията.

3. ОСЗемеделие - гр. Годеч, уведомява всички заинтересовани лица, във връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ, че за стопанската 2014/2015год., предварителните регистри са изготвени и са на разположение в ОСЗ Годеч. Регистрите могат да се допълват до 15.08.2014г.

   

Вакантни длъжности от СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ за приемане на военна служба

Печат

ОБЩИНА ГОДЕЧ

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви за обявяване на вакантни длъжности от сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, за военно формирование 54990 - гр. Враца. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните условия:

   

Заповед 292 - относно ползването на изкуствени водоеми и други водни площи.

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/14/zapovedzakypane.pdf)заповед 292

На основание чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 на Общински съвет.

   

Бюджет за 2013 г. - приет уточнен годишен план

Печат

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.49, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, с 11 гласа “за”,ОбС

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Приема уточнениягодишен план на бюджета за 2013 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2014 - Общинска администрация Годеч
   
| Сряда, 20. Август 2014 || Supported by: Petar Dimitrov |