Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 11

 РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Обществено обсъждане на Проект на бюджета на община Годеч за 2016 година

Печат

        П О К А Н А

  

         Във връзка с чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.29 , ал. 1, 3 и 4, чл.30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС,

Кметът на Община Годеч и Общинския съвет

                                             

 К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

на 30.11.2015 год. от 15,00 часа в Голямата заседателна зала на Община Годеч на обществено обсъждане на:

             Проект на бюджета на община Годеч за 2016година.
                   - местна дейност
                   - държавна дейност

             Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2016 година.

             Индикативен годишен разчет за сметки за средства от ЕС за 2016 година.

 

Предложения от граждани се приемат до 15,00 часа на 27.11.2015 г.

 

                 20.11.2015 г.                К М Е Т: Радослав Асенов

 

Списък на лица с просрочени задължения за местни данъци и такси

Печат

1. Списък на "Юридически лица" и "Фирми" с просрочени задължения за МДТ в община Годеч 
към дата 20.11.2015 год

БИЛИ-2001 - ВАНЬО КИРИЛОВ

БОЛКАН СОЛАР АД

БУЛСТРАЙК ВИЖЪН

ГОДМАН

ДАНИ ТРАВЕЛ - АСЕН АСЕНОВ

ДОКТОРС ООД

ЕТ " БОБИ И СИЕ - БЛАГОЙ ЕФТИМОВ "

ЕТ "АПА-АНГЕЛ АНГЕЛОВ"

КОМ

КОННИК 64 ООД

ЛИВАСТИЛ ЕООД

МАНХАТЪН ПАРТНЕС ЕООД

МАРЕГАН 87

МЕГАИНВЕСТ

МИХАЙЛО И МИЛАН ООД

МУРГАШ 2005

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОД МВР - СОФИЯ

ОУПБЗН - СОФИЯ

ПАВЕЛ МАТОВ-2002

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ГОДЕЧ

РДПБЗН - СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ДРАГОМАН

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ - БУЛТОП

РПК КОМ

СВОГЕЛЕС

СИТИГОД

СНАЙТ

СОКОЛ-БЛРС

СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

СПИЙД - МАКС

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА ФЕНИКС ООД

  

2. Списък на "Физически лица" с просрочени задължения за МДТ в община Годеч
 към дата 20.11.2015 год

АЛЕКСАНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ

АНГЕЛ ВЕЛИНОВ РУСИМОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ

АСЕН БОРИСОВ СТЕФАНОВ

АСЕН ГЕОРГИЕВ АРСОВ

АСЕН ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТАНОВ

АСЕН ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

   

Заповед 426 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г.

Печат

ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д

426

гр. Годеч, 22.10.2015 год.

     На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба №2 на Общински съвет – Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. Границите на районите, в които през 2016 година ще се извършват следните видове услуги – сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

 

     Вижте целия текст ТУК

   

Покана

Печат

           

    

         

                                                   П О К А Н А
  
Във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 и
чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета
на Община Годеч и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС
 
                             Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

                             К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
 
на 23.06.2015г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч на обществено обсъждане на:
1. Актуализация на бюджета на община Годеч за 2015 година.
2. Актуализация на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи за 2015 година.
 
Предложения от граждани се приемат до 12,00 ч. на 23.06.2015 г.
  
    
15.06.2015 г.                                     К М Е Т:   Андрей Андреев

   

Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 30.04.2015 година и актуализации ...

Печат

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

    Андрей Неделчев Андреев - Кмет на Община Годеч

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 30.04.2015 годинаи актуализация на бюджета на община Годеч за 2015 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1, чл.34 ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, и чл.41 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, Ви представям отчет на изпълнението на бюджета към 30.04.2015 г. и предложение за актуализация на Бюджет 2015 г.

   

Заповед 410 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г.

Печат

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. от Закона за местните данъци и такси и чл.14 ал.2 от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

ОПРЕДЕЛЯМ:
/Вижте приложения файл/

   

Писмо-отговор от МЗ относно състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ гр.Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/pismo-mz-092014.pdf)писмо

     Писмо на Министерство на задравеопазването с изх.№ 08-00-131 от 28.08.2014г   ..... във връзка с информация, че във филиала за Спешна медицинска помощ в гр. Годеч ще бъдат освободени лекарите от лекарския екип : 

Сканирано копие от писмото Вижте в приложения файл.

 

 

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2015 - Общинска администрация Годеч
   
| Неделя, 29. Ноември 2015 || Supported by: Petar Dimitrov |