Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

ПОКАНА

Печат

П О К А Н А

  

Във връзка с чл.124, ал.2от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч,

и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС,

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

 

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

на 23.09.2014 год. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч на обществено обсъждане на: актуализация на бюджета на община Годеч за 2014 година.

 

Предложения от граждани се приемат до 11,00 ч. на 23.09.2014 г.

      

 

                   15.09.2014г.                                         Кмет: Андрей Андреев

 

 

Писмо-отговор от МЗ относно състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ гр.Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/pismo-mz-092014.pdf)писмо

     Писмо на Министерство на задравеопазването с изх.№ 08-00-131 от 28.08.2014г   ..... във връзка с информация, че във филиала за Спешна медицинска помощ в гр. Годеч ще бъдат освободени лекарите от лекарския екип : 

Сканирано копие от писмото Вижте в приложения файл.

 

 

   

ЗАПОВЕД №387/02.09.2014 - относно местата за поставяне на агитационни материали

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/zapoved-387-02-09-2014.pdf)заповед

ЗАПОВЕД  №387

гр.Годеч, 02.09.2014 год.

                  На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с чл.184 от ИК и Решение №722-НС/15.08.2014г. на ЦИК за условията и реда за произвеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г.

Н А Р Е Ж Д А М:

                  І.  ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Годеч по време на предизборната агитация в изборите за народни представители на 5 октомври 2014г., както следва:

   

ПРОТОКОЛ към конкурса за длъжността „Финансов контрольор” при администрацията на община Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/protokol-27.08.pdf)протокол

ПРОТОКОЛ 

                           за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Финансов контрольор

 

   

Конкурс за длъжността „Финансов контрольор” при администрацията на община Годеч

Печат

 

 

 

   

МИГ - Берковица и Годеч - Покана за прием на заявления за подпомагане

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/obshta-pokana-mig.pdf)Обща покана по мерки

публикувани на: 31.07.2014

П О К А Н А

за прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”Финансовата помощ по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

   

Съобщение от Комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ

Печат

         Комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ, Ви уведомява,

1.  Заседанията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на Община Годеч, Софийска Област ще се проведат на 19.08.2014 г. от 16.00 часа в Заседателна зала на Община Годеч.

2. Приканваме ползвателите, подали заявления за сключване на споразумения, да се явят на заседанията на комисията.

3. ОСЗемеделие - гр. Годеч, уведомява всички заинтересовани лица, във връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ, че за стопанската 2014/2015год., предварителните регистри са изготвени и са на разположение в ОСЗ Годеч. Регистрите могат да се допълват до 15.08.2014г.

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2014 - Общинска администрация Годеч
   
| Сряда, 17. Септември 2014 || Supported by: Petar Dimitrov |