Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

МИГ - Берковица и Годеч - Покана за провеждане на редовно Общо събрание

Печат

П О К А Н А

 

Упревителният съвет на "МИГ - Берковица и Годеч" , на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква

 
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  на 05.06.2015 г. от 17.30 часа в гр. Берковица

 

 

Определяне на пожароопастния сезон в горските територии на Софийска област

Печат

Заповед № ОА-154 от 02.04.2015г. на Областен управител на Софийска област

   

Обществено обсъждане на Проект за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи ...

Печат

П О К А Н А

  

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 от АПК
Кметът на Община Годеч и Общинският съвет

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

на 24.04.2015 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч

на обществено обсъждане на:

Проект предложение

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на часи от тях
от кмета на
ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

Предложения и становища по проектите могат да бъдат внасяни в деловодството на Община Годеч до 17,00 часа на 22.04.2015 г.

 

 

 08.04.2015

                                                             К М Е Т:  Андрей Андреев

 

 

 

   

Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни

Печат

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Решение № 25 от Протокол № 2/26.02.2015 г. на Общински съвет - Годеч

О Б Я ВЯВ А  СЕ 

Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, във връзка с чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Срок на договора – до 5 /пет/ стопански години.

 

Условия на процедурата:

   1. В процедурата могат да участват собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

 

  2. Наемът на общинските ливади, пасища и мери се определя по пазарен механизъм, съгласно чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.Оценката на земеделските имоти ще се заплаща от наемателя при сключване на договор за наем.

    Вижте пълния текст на обявата

   

Заповед 410 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г.

Печат

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. от Закона за местните данъци и такси и чл.14 ал.2 от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

ОПРЕДЕЛЯМ:
/Вижте приложения файл/

   

Писмо-отговор от МЗ относно състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ гр.Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/pismo-mz-092014.pdf)писмо

     Писмо на Министерство на задравеопазването с изх.№ 08-00-131 от 28.08.2014г   ..... във връзка с информация, че във филиала за Спешна медицинска помощ в гр. Годеч ще бъдат освободени лекарите от лекарския екип : 

Сканирано копие от писмото Вижте в приложения файл.

 

 

   

Електронна услуга - заплащане на местните данъци и такси чрез касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна

Печат

ОТДЕЛ  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046  

        Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2015 - Общинска администрация Годеч
   
| Неделя, 26. Април 2015 || Supported by: Petar Dimitrov |