Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Срок за подаване на декларация от собствениците на земеделска земя

Печат

Съобщение от областна дирекция "Земеделие" Софийска област

до
всички собственици на земеделска земя и земеделски стопани -
краен срок за подаване на Декларация по чл.69 и/или Заявление по чл.70
31.07.2015 година

 

Покана

Печат

           

    

         

                                                   П О К А Н А
  
Във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 и
чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета
на Община Годеч и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС
 
                             Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

                             К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
 
на 23.06.2015г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч на обществено обсъждане на:
1. Актуализация на бюджета на община Годеч за 2015 година.
2. Актуализация на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи за 2015 година.
 
Предложения от граждани се приемат до 12,00 ч. на 23.06.2015 г.
  
    
15.06.2015 г.                                     К М Е Т:   Андрей Андреев

   

Процедура „Младежка заетост” - НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Печат

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Процедура „Младежка заетост”

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на младежи на възраст до 29 години включително.

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

   

Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 30.04.2015 година и актуализации ...

Печат

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

    Андрей Неделчев Андреев - Кмет на Община Годеч

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 30.04.2015 годинаи актуализация на бюджета на община Годеч за 2015 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1, чл.34 ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, и чл.41 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, Ви представям отчет на изпълнението на бюджета към 30.04.2015 г. и предложение за актуализация на Бюджет 2015 г.

   

Определяне на пожароопастния сезон в горските територии на Софийска област

Печат

Заповед № ОА-154 от 02.04.2015г. на Областен управител на Софийска област

   

Заповед 410 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г.

Печат

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. от Закона за местните данъци и такси и чл.14 ал.2 от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

ОПРЕДЕЛЯМ:
/Вижте приложения файл/

   

Писмо-отговор от МЗ относно състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ гр.Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/pismo-mz-092014.pdf)писмо

     Писмо на Министерство на задравеопазването с изх.№ 08-00-131 от 28.08.2014г   ..... във връзка с информация, че във филиала за Спешна медицинска помощ в гр. Годеч ще бъдат освободени лекарите от лекарския екип : 

Сканирано копие от писмото Вижте в приложения файл.

 

 

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2015 - Общинска администрация Годеч
   
| Сряда, 29. Юли 2015 || Supported by: Petar Dimitrov |