Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 11

 РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Пояснения по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Печат

 Вторник, 09 Февруару 2016 10:01

О Б Я В А

ВЪВ ВРЪЗКА С НационалнаТА програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, КАНЯ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩА НА 12 ФЕВРУАРИ ОТ 17,15 ч. В ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА запознаване с МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ НА мррб ЗА РЕДА ПО СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА.

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ и ОБЩИНА ГОДЕЧ организират работна среща с гражданите

Печат

 Вторник, 09 Февруару 2016 09:54

П О К А Н А

ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ и ОБЩИНА ГОДЕЧ организират работна среща сданъкоплатци, счетоводители и представители на местните медии от Община Годеч за запознаване с важните промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2016 г. и с особеностите при деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски.

Присъстващите ще имат възможност да поставят своите въпроси пред представителите на приходната администрация.

Работната среща ще се проведе на 23 февруари 2016 г. от 11,00 часа в залата на Община Годеч.

   

Бюджет 2016

Печат

актуализирано - 18 Януари 2016 16:08 

Приложение 6

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2016-2018г.

 

 14 Януари 2016 09:51

Д О К Л А Д

Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2016 г.


Бюджета на Община Годеч за 2016г. е съставен на основание Закона за държавния бюджет за 2016 година, Закона за публичните финанси, нормативните документи за финансиране на делегираните държавни дейности, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, и наредбите, приети от ОбС - Годеч, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Годеч. През 2016г. политиката на община Годеч е насочена към запазване и повишаване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, подобряване качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка за повишаване стандарта на живот на гражданите.

   

Списък на лица с просрочени задължения за местни данъци и такси

Печат

1. Списък на "Юридически лица" и "Фирми" с просрочени задължения за МДТ в община Годеч 
задължения над 100 лв. към дата 07.01.2016 год

АЛЕКСАНДЪР   ВЕЛКОВ
БИЛИ-2001   - ВАНЬО КИРИЛОВ
БОЛКАН   СОЛАР" АД
БУЛСТРАЙК   ВИЖЪН
БЪЛГАРСКИ   СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
ГОДМАН
ДАНИ   ТРАВЕЛ - АСЕН АСЕНОВ
ДАНИ-95   - ИЛИАН КОСТАДИНОВ
ЕТ   " БОБИ И СИЕ - БЛАГОЙ ЕФТИМОВ "
ЕТ"АПА-АНГЕЛ   АНГЕЛОВ"
ЗИДИ -   ТРАНС - ЗДРАВКО ПЕТРОВ
КОМ
ЛИВАСТИЛ"ЕООД
МАРЕГАН   87
МИНИСТЕРСТВО   НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИХАЙЛО   И МИЛАН" ООД
МУРГАШ   2005
НИКЕ   ГРУП
ПАВЕЛ   МАТОВ-2002
РПК КОМ
СВОГЕЛЕс
СНАЙТ
СОФИЙСКА   СВЕТА МИТРОПОЛИЯ
ЦЕНТЪР   ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА ФЕНИКС ООД

 

2. Списък на "Физически лица" с просрочени задължения за МДТ в община Годеч
задължения над 100 лв. към дата 07.01.2016 год

АЛЕКСАНДЪР   БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНГЕЛ   НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ
АСЕН   БОРИСОВ СТЕФАНОВ
АСЕН   ГЕОРГИЕВ АРСОВ
АСЕН   ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТАНОВ
АСЕН   ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ
АТАНАС   ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
БИСЕР   ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
БИСЕР   КИРИЛОВ СТОИМЕНОВ
БИСТРА   БАНКОВА ЙОРДАНОВА
БЛАГОЙ   АРАХАНГЕЛОВ ДЕЛКОВ
БОЖИДАР   ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОЙКО   ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
БОЙЧО   ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
БОРИС   ЗАХАРИЕВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ   ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ
БОРИСЛАВ   ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕНТИН   ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВАНЬО   КИРИЛОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ   АСЕНОВ АНГЕЛОВ
ВАСИЛ   ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ   НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ
ВАСИЛ   ПЕЙЧЕВ ДИНЧЕВ
ВЕЛКО   ЗЛАТКОВ ВЕЛКОВ
ВЕНЕЛИНА   ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА
ВИКТОР   БОЯНОВ ГРИГОРОВ
ВИОЛЕТА   ДИМИТРОВА ВИДЕНОВА
ВИОЛЕТА   СЛАВЕВА МИЛАНОВА
ВЛАДИМИР   АСПАРУХОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ   АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ   ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ   ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ   СЕРГИЕВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ   СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ   ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГРИГОР   ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ДАНЧО   ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА   ТАШОВА МИТОВА
ДЕТЕЛИНА   СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА
ДИМИТЪР   АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР   ВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР   ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ЕЛКА   КИРИЛОВА ХИТОВА
ЕМИЛ   БОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛ   НИКОЛОВ ПЕЙЧЕВ
ЕФТИМ   ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ   АНТОНОВ ЗАХАРИЕВ
ИВАЙЛО   КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН   АСЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН   ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН   МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
ИВАН   СТЕФАНОВ ЗЛАТАНОВ
ИВО   ИВАНОВ НИКОЛОВ
ИЛИАН   ЦВЕТАНОВ КОСТАДИНОВ
ИЛИЙЧО   ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ
ЙОРДАН   ЯНКОВ МИТОВ
КОНСТАНТИН   БОРИСОВ ВАНГЕЛОВ
КРАСИМИР   АЛЕКСАНДРОВ ИСТАТКОВ
КРАСИМИР   РАДКОВ КРУМОВ
КРАСИМИР   ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
КРИСАННА   БЛАГОЕВА МИНОВА
ЛИЛИЯ
  ПЛАМЕНОВА КИРИЛОВА
ЛЮБЕН   КИРИЛОВ РАДЕНКОВ
ЛЮБКА   ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЛЮБКА   ЯНАКИЕВА СТОЯНОВА
ЛЮБОМИР   ИВАНОВ ИВАНОВ
ЛЮБЧО   ЕВЛОГИЕВ НАЦКОВ
ЛЮДМИЛ   ПАВЛОВ АСЕНОВ
МАРИН   ИГНАТОВ ВЕЛИЧКОВ
МАРИЯ   ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯН   НИКОЛОВ АСЕНОВ
МАРТИН   МЕТОДИЕВ ВЛАДИМИРОВ
МАЯ   ОГНЯНОВА ЦВЕТАНОВА
МИЛКО   ЛЮБОМИРОВ КАРАЛЕЕВ
МИРОСЛАВ ВАСОВ
МИРОСЛАВ   ВЪЛЧКОВ НИКОЛОВ
МИТКО   ПЕТКОВ ЛЕБЕШКОВСКИ
МЛАДЕН   НЕДЯЛКОВ БОРИСОВ
НЕНЧО   КОСТОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА   АСЕНОВ СЕРГИЕВ
НИКОЛАЙ   ВИДЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ   ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ   ГЕОРГИЕВ ЕФТИМОВ
НИКОЛАЙ   ЗЛАТЕВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ   МАЛИНОВ ВИДЕНОВ
НИКОЛАЙ   МИТКОВ СТАЙКОВ
НИКОЛАЙ   НАЙДЕНОВ БОЯДЖИЕВ
НИКОЛАЙ   НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ   ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ   РАЙКОВ ГЕРАСИМОВ
ПАВЕЛ   АСЕНОВ МАТОВ
ПАВЛИН   ВАЛЕРИЕВ ЛОЗАНОВ
ПЕЙЧО   АСЕНОВ ПЕЙЧЕВ
ПЕТРУШИН   ТОДОРОВ СТАНОЕВ
ПЕТЪР   ПАВЛОВ КОСТАДИНОВ
ПЛАМЕН   ПЕТРОВ ПЕТРАКИЕВ
ПЛАМЕН   ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ
РАЙЧО   ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
РАЙЧО   НИКОЛОВ ГЕРАСИМОВ
РОСИЦА   БОРИСОВА КИРИЛОВА
РОСИЦА   ПАНТАЛЕЕВА ПЪРВАНОВА
РУМЕН   ВИКТОРОВ ИЛИЕВ
САВА   ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ
САШКА   ИЛИЕВА АСЕНОВА
СЕРГЕЙ   ДИМИТРОВ ЖИВКОВ
СЛАВИ   АСЕНОВ РАНГЕЛОВ
СТОЯН   АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ТИХОМИР   ТОДОРОВ БОРИСОВ
ТОДОР   ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
ХРИСТО   КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН   ЕФТИМОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН   ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН   МЕТОДИЕВ ЕВСТАТИЕВ
ЦВЕТАНА   ИЛИЕВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНКА   АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
ЮРИ   КИРИЛОВ МАРКОВ
ЯБЛЕНКА   ДИМИТРОВА СТАМЕНОВА

 

   

Заповед 426 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г.

Печат

ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д

426

гр. Годеч, 22.10.2015 год.

     На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба №2 на Общински съвет – Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. Границите на районите, в които през 2016 година ще се извършват следните видове услуги – сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

 

     Вижте целия текст ТУК

   

Писмо-отговор от МЗ относно състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ гр.Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/pismo-mz-092014.pdf)писмо

     Писмо на Министерство на задравеопазването с изх.№ 08-00-131 от 28.08.2014г   ..... във връзка с информация, че във филиала за Спешна медицинска помощ в гр. Годеч ще бъдат освободени лекарите от лекарския екип : 

Сканирано копие от писмото Вижте в приложения файл.

 

 

   

Електронна услуга - заплащане на местните данъци и такси чрез касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна

Печат

ОТДЕЛ  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046  

        Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2016 - Общинска администрация Годеч
   
| Петък, 12. Февруари 2016 || Supported by: Petar Dimitrov |