С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Покана - втори прием - МИГ Берковица и Годеч

Покана - втори прием - МИГ Берковица и Годеч

Печат

 

П О К А Н А

 

 

за Втори прием на заявления за подпомагане по мерките на стратегия за местно развитие на територията на "МИГ - Берковица и Годеч"

 

 

 Финансовата помощ по мерките от стратегия за местно развитие на територията на "МИГ - Берковица и Годеч" се реализира с финансовата пдкрепа на Европейския съюз, чрез европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

изтеглете: Мярка 121

 

 

изтеглете: Мярка 311

 

 

изтеглете: Мярка 312

 

 

изтеглете: Мярка 313

 

 

изтеглете: Мярка 321

 

 

 

 

© 2016 - Общинска администрация Годеч
   
| Четвъртък, 29. Септември 2016 || Supported by: Petar Dimitrov |