ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за достъпа до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в община Годеч.

Вижте (свалете) документ от ТУК...