ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

15 Септември 2016

ЗАПОВЕД №433

гр.Годеч, 15.09.2016 год.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Изборния кодекс чл.7, ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и Решение №3418-ПВР/НР от 24.08.2016г. на Централната избирателна комисия