ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

21 Септември 2016

ЗАПОВЕД №439

гр.Годеч, 21.09.2016 год.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с чл.8 и §2 от ПРЗ на ЗПУГДВМС