ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

На вниманието на членовете на СИК на територията на Община Годеч:

26 Районна избирателна комисия – Софийска област насрочва обучението на членовете на СИК на територията на Община Годеч за 29.10.2016 г. /събота/ по следния график: 

    • Обучението на Секционни избирателни комисии № 260900001 /Синдикален дом/, № 260900002 /Читалище/, 260900003 /СУ”Проф.д-р Асен Златаров”/, 260900004 /НУ”Христо Ботев”/, 260900005 /Сграда на ул.”Софийско шосе”/ и 260900006 /с. Гинци/ ще се проведе от 11:00 ч. в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, ет. 2, голямата заседателна зала;
    • Обучението на Секционни избирателни комисии № 260900007 /с. Бракьовци/, № 260900008 /с. Комщица/, 260900009 /с. Шума/, 260900010 /с. Голеш/, 260900011 /с. Туден/, 260900012 /с. Губеш/ и № 260900013 /с. Мургаш/ ще се проведе от 12:30 ч. в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, ет. 2, голямата заседателна зала.

Присъствието е задължително!

Вижте пълния текст: