1.  Телефони за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР

2.  Телефони за връзка и подаване на сигнали до дежурния районен прокурор