ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

Г р а ф и к за получаване на изборните книжа и материали на 12 ноември 2016 год.

Материалите за всяка секционна избирателна секция се получават от председателя в присъствието на заместник-председателя и секретаря на секцията!