Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г., на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), кметът на Община Годеч кани политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Годеч.
      Консултациите ще се проведат на 21.02.2021 г. (неделя) от 11.00 часа в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, ІІ ет., Малката заседателна зала, стая 211.
       Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК при консултациите участващите партии и коалиции представят ...

Вижте пълния текст на ПОКАНАТА -- ТУК:
Приложения: 
1. Примерен образец за предложение за състав на СИК;
2. Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК.

=============================================