Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
1.    През Интернет на адрес --  https://www.grao.bg/elections/
2.    Чрез SMS  --  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
3.    Чрез стационарен или мобилен телефон  -- Избира се 0800 1 4726;  ("0800 1 GRAO").
Теллефон: 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
=============================================