Преди да започнете електронно заявяване:
    Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
    Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).
    Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader - последната версия.

Административни услуги --- Избори 2021

910001   --  Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002   --  Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003   --  Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004   --  Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005  --   Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910006   --  Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910007  --  Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

=============================================