На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 2064-НС от 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия
  Н А Р Е Ж Д А М:
....................
Вижте Заповед №93 ТУК:

===================================