На вниманието на членовете на СИК на територията на Община Годеч

    26 Районна избирателна комисия – Софийска област насрочва обучение на членовете на СИК на територията на Община Годеч за 27.03.2021 г. /събота/     по следния график:
     • Обучението на Секционни избирателни комисии № 260900001 /Синдикален дом ІІ етаж/, № 260900002 /Читалище/, № 260900003 /СУ”Проф. д-р Асен Златаров” - база I/, № 260900004 /СУ”Проф. д-р Асен Златаров”- база II/ и № 260900005 /Синдикален дом І етаж/ ще се проведе от 10,00 ч. в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, ет. 2, голямата заседателна зала;

     • Обучението на Секционни избирателни комисии № 260900006 /с. Гинци/, № 260900007 /с. Бракьовци/, № 260900008 /с. Комщица/, № 260900009 /с. Шума/, № 260900010 /с. Голеш/, № 260900011 /с. Туден/, № 260900012 /с. Губеш/ и № 260900013 /с. Мургаш/ ще се проведе от 12,00 ч. в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, ет. 2, голямата заседателна зала.

Присъствието е задължително за председателите, заместник-председателите и секретарите на секционните избирателни комисии!
==========================================