СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СОФИЙСКА                      Община ГОДЕЧ


         секция № 001                            населено място ГР. ГОДЕЧ

         адрес на избирателна секция ..ул. "Република" 1 ет.2  ....Синдикален Дом  ет.2

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛ                         ВЛАДИМИРОВ                    МИХАЙЛОВ
                      ВЕСЕЛИНА                      ПЕТРОВА                       МИХАЙЛОВА
                      ВЛАДИСЛАВ                     ВАЛЕНТИНОВ                    СТОЯНОВ
                      ЕМИЛ                              КИРИЛОВ                       ФИЛИПОВ
                      НИНА                              НИКОЛОВА                      АСЕНОВА
                      ПЕТЪР                             ДАВИДКОВ                      ПЕТРОВ
                      РАДОСТИНА                     НИКОЛОВА                      ПЕЙЧЕВА
                      ТРИФОН                           ПАВЛОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ЦВЕТОМИР                      АСЕНОВ                        ЦВЕТАНОВ
                      ЮЛИАНА                        МАРИНОВА                      МЕТОДИЕВА
                                          
         секция № 002                            населено място ...гр. Годеч

         адрес на избирателна секция .... ул. "Н.Й.Вапцаров" 10 ..ЧИТАЛИЩЕ

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР              НИКОЛАЕВ                      НИКОЛОВ
                      БОРИСЛАВ                  ПЕЙЧЕВ                        ДИМИТРОВ
                      БОЯН                          ВИКТОРОВ                      ГРИГОРОВ
                      ВАЛЕНТИН                   ПАНТАЛЕЕВ                     ИЛИЕВ
                      ГЕНКО                         НИКОЛОВ                       БАЗЪРОВ
                      ГЕОРГИ                        КИРОВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ГРИГОР                        ДИМИТРОВ                      ГРИГОРОВ
                      ДИМИТЪР                    ВЕЛИНОВ                       ДИМИТРОВ
                      КИРИЛ                         ПЕТРОВ                          НИКОЛОВ
                      ЛИДИЯ                         ГЕОРГИЕВА                     ЗАРКОВА
                      НИКОЛИНА                   БОГДАНОВА                     ИЛИЕВА
                      СИМЕОН                      АСПАРУХОВ                     ДИМИТРОВ
                      ТЕМЕНУГА                    ИВАНОВА                       ДАНАИЛОВА-АНГЕЛОВА
                      ТОДОРКА                       ПЕТРОВА                       НИКОЛОВА
                          
         секция № 003                            населено място ..ГР.ГОДЕЧ

         адрес на избирателна секция ..., ул."Ак.Игнат Емануилов" 1...............

         ---   ---------СУ"Проф. д-р Ас. Златаров" БАЗА1 -- ГИМНАЗИЯТА--------------


                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛИНА                      СИМЕОНОВА                  ВЛАДИМИРОВА
                      ВАСИЛ                            ГЕОРГИЕВ                      СТЕФАНОВ
                      ДИМИТЪР                       МЛАДЕНОВ                    ДИМИТРОВ
                      ДИМИТЪР                       ТРАЙКОВ                       ДИМИТРОВ
                      МАРИАНА                       ГЕРГИНОВА                     КИРИЛОВА
                                         
         секция № 004                            населено място ГР. ГОДЕЧ

         адрес на избирателна секция ...        .ул. "Ас. Златаров" 8 ......................

         ----------------------- СУ"Проф. д-р Ас. Златаров" БАЗА2 -- НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ


                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОРИСЛАВ                  ИВАНОВ                        СТАНОЕВ
                      ДАНИЕЛА                   СТЕФАНОВА                   ТОДОРОВА
                      ДОНКА                       МИХАЙЛОВА                  ТОДОРОВА
                      КАТЯ                          ЗДРАВКОВА                    АСЕНОВА
                      МАРИЯ                       ДОНКОВА                       ТОДОРОВА
                      МИГЛЕНА                    ДИМИТРОВА                  ВЪЛЧЕВА
                      МИХАИЛ                     ВАСИЛЕВ                       ГЕОРГИЕВ
                                          
         секция № 005                            населено място ГР. ГОДЕЧ

         адрес на избирателна секция ..ул. "Република" 1 ет.1.....Синдикален Дом  ет.1......

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОРИСЛАВ                    ПЕТРОВ                        ИВАНОВ
                      ВЕСЕЛИН                      НИКОЛОВ                       БОРИСОВ
                      ПЕЙЧО                          ОГНЯНОВ                       ПЕЙЧЕВ
                      РАНГЕЛ                        ГЕОРГИЕВ                      СТЕФАНОВ
                      РОЗЕТА                        НЕДЕЛЧЕВА                     ВЕНКОВА
                      СВЕТОСЛАВ                  ПЛАМЕНОВ                     МЛАДЕНОВ
                      ЯНИ                              ОГНЯНОВ                       ВАСИЛЕВ
                                          
         секция № 006                            населено място С. ГИНЦИ

         адрес на избирателна секция .......Читалището  ................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОРКА                         НИКОЛОВА                      НЯГОЛОВА
                 
         секция № 010                            населено място ...с. Голеш ....

         адрес на избирателна секция .............Кметството..............................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОЖУРКА                       РАНГЕЛОВА                     ВЕЛИНОВА

 

===========================================