Заповед РД-46 за образуване и утвърждаване на избирателни секции

ЗАПОВЕД  № РД-46
гр. Годеч, 07.02.2023 г.

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 28 от 31.01.2023 г. (обн. ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ

Избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023 г., с местонахождение ... ... ...

Вижте заповед № РД-46 --- ТУК
Вижте Приложение № 1 --- ТУК
==================================