Министерството на електронното управление /МЕУ/ е разработило електронна форма за заявяване на административни услуги във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 година

На сайта на МЕУ са достъпни следните електронни административни услуги за предстоящите на 2 април 2023 г. парламентарни избори

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 април 2023 г.  --  Идентификатор на услуга : 910003.

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.  --  Идентификатор на услуга : 910001
 
Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г.  --  Идентификатор на услуга : 910002
 
Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК  --  Идентификатор на услуга : 910005
 
Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 април 2023 г.  --  Идентификатор на услуга : 910004
 
Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател  --  Идентификатор на услуга : 910008

Eлектронните услуги може да заявите и ТУК:

=====================================