Разяснителна кампания на ЦИК за произвеждането на изборите за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023 г.

 Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

Банери

Материалите от разяснителната кампания – видео клипове, банери и др. можете да намерите на интернет страницата на ЦИК на следния линкhttps://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

==============================================