График за получаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 год.

   ГРАФИК
за получаване на изборните книжа и материали на 01 април 2023 год.

             ИЗБИРАТЕЛНА   СЕКЦИЯ                                            ЧАС
№ 260900001  Синдикален дом – ІI етаж  ---------------------  14.00 ч.
№ 260900002  Читалище --------------------------------------- 14.20 ч.
№ 260900003  СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” база I ----------- 14.40 ч.
№ 260900004  СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” база II -----------15.00 ч.
№ 260900005  Синдикален дом – І етаж ----------------------- 15.20 ч.
№ 260900006  с. Гинци ----------------------------------------- 15.40 ч.
№ 260900007  с. Бракьовци -----------------------------------  16.00 ч.
№ 260900010  с. Голеш  ----------------------------------------  16.20 ч.
№ 260900008  с. Комщица -----------------------------------    16.40 ч.
№ 260900011  с. Туден  ----------------------------------------   17.00 ч.
№ 260900009  с. Шума  ----------------------------------------   17.20 ч.

ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ВСЯКА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕ ПРЕДАВАТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ НА СИК!

Вижте съобщението ТУК:
=========================================================