izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

      Във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г., на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), каня политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Годеч. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 45-ото Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
         Консултациите ще се проведат на 04.06.2021 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, ІІ ет., Малката заседателна зала, стая 211.
         Изискванията към членовете на секционните избирателни комисии, които следва да  спазвате в предложенията си за съставите на СИК, са изложени в Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК и в Изборния кодекс.

Вижте ПОКАНАТА ТУК:
 Приложения: 
1. Примерен образец за предложение за състав на СИК;
2. Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК;

С уважение,  /П/
СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г./
===========================================================