izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

             На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41, ал.3 от Изборния кодекс ....
.............

НАРЕЖДАМ:
             В срок до 04.10.2021г. да се обявят предварителните избирателни списъци за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г. ........

Вижте Заповед №377 -- ТУК:
=====================================