izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

        На страницата на ЦИК, в раздел "Разяснителна кампания" са публикувани материали за разясняване на начина и стъпките за "машинно гласуване" 

ВИДЕО материали за гласуване с машина - Вижте --  ТУК: 

СИМУЛАТОР за машинно гласуване Вижте  -- ТУК   

ПЛАКАТ -  Гласуване с машина - Вижте --  ТУК
=======================================================: