Протокол на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Протокол

от дейността на комисия по провеждане на Публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Връзка към обявата за търг.

=================================================