Заповед за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Заповед № 19 / 16.01.2018 г.

за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот в двора на СОУ „Проф. Асен Златаров”, гр. Годеч

Връзка към обявата за търг.

=========================================================