Протокол на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Протокол

на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот,
представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Връзка към обявата за търг.

=========================================================