Заповед за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Заповед № 20 / 16.01.2018 г.

за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот,
представляващ помещение № 7, находящ се в УПИ І

Връзка към обявата за търг.

=========================================================