Заповед № 557/23.12.2021 г. Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост -   двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение

 Заповед № 557/23.12.2021 г.

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост -   двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение,   със застроена площ от 470 кв.м., находяща се в УПИ/парцел/ II за ОДЗ  в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч.

Вижте Заповед № 557/23.12.2021 ТУК