Заповеди за сключване нa договори със спечелилите участници в публични търгове с тайно наддаване, проведени на 16.02.2022г, за отдаване под наем на помещения, находящи се в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 на гр. Годеч

Заповед № РД-91 - Кадастър - БГ ООД
Заповед № РД-92 - ЕТ РАН-63-РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ
============================================