Заповед РД-126 --за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 8 -- 29032023

Заповед РД-126  -- Фентъзи Къмпани” ЕООД

===============================================