Заповед № 529 / 24.10.2016г.

Относно корекция в класирането и предложените крайни цени по отношение Имот №8011 с площ 13,528 дка, находящ се в село Бракьовци.