ГРАФИК за провеждане на доброволни споразумения по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за 2016/2017г.

28.03.2017г. - вторник

1000 часа - землище с.Букоровци
1100 часа - землище с.Каленовци
1200 часа - землище с.Лопушна
1300 часа - землище с.Комшица и с.Бърля
1400 часа - землище с.Губеш
1500 часа - землище с.Ропот и с.Смолча
1600 часа - землище с.Голеш
1700 часа - землище с.Туден

29.03.2017г. - сряда

1000 часа - землище с.Гинци
1100 часа - землище с.Бракьовци
1200 часа - землище с.Шума
1300 часа - землище с.Връдловци и с.Станянци
1400 часа - землище с.Равна
1500 часа - землище с.Мургаш и с.Върбница
1600 часа - землище гр.Годеч
======================================================================================================