Заповеди за сключване на договори за наем със спечелилите участници от проведения на 22 август 2017 г. публичен търг

З А П О В Е Д № 470 Петър Стефанов Павлов

З А П О В Е Д № 471 - „ЕЖАК” ЕООД

З А П О В Е Д № 472 - „АРАКС 55” ЕООД

З А П О В Е Д № 473 - Емил Атанасов Ташев

Виж ОБЯВА за търг ТУК:

Виж ПРОТОКОЛ от търг ТУК:
===================================================================