Заповеди за прекратяване на договори №2327; №2378; №2483 и №2728, за наем на земеделска земя.

Заповед №702 / 22.12.2017г.  -  наемател Кирил Иванов Кирилов

Заповед №703 / 22.12.2017г. -  наемател Стефка Лазарова Хаджиева
=========================================================