З А П О В Е Д И № 410 до №413 -- прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя

Заповед №410 / 20.10.2021 -- прекратяване на Договор №2922/31.08.2017 -- наемател Ц.А.Велкова
Заповед №411 / 20.10.2021 -- прекратяване на Договор №5215/21.07.2020  -- наемател Ц.А.Велкова
Заповед №412 / 20.10.2021 -- прекратяване на Договор №5210/29.07.2020  -- наемател П.Т.Гацев
Заповед №413 / 20.10.2021 -- прекратяване на Договор №5070/05.09.2018  -- наемател П.Т.Гацев
============================================