Заповеди №№512, 513 и 515 - сключване на договори за наем на земеделски имоти - частна общинска собственост

Заповед 512 Лиляна Василева - Вижте ТУК:
Заповед 513  Христо Стоянов - Вижте ТУК:
Заповед 515 Цветан Владимиров - Вижте ТУК:

============================================