З А П О В Е Д И за предсрочно прекратяване действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя - 24012022

Заповед  - Русим Милушев
Заповед  - Павлинка Милушева
Заповед  - Данаил Веселков

=========================================