Заповеди за предсрочно прекратяване действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя - 24022022

Заповед РД-81/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5063 - Глобусът ЕООД
Заповед РД-82/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5064 - Фотоволтаичен парк Ихтиман ЕООД
Заповед РД-83/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5175 - Ню Агро Холд ЕООД
Заповед РД-84/23.02.2022 г. -- прекратяване на договор № 5176 - Био Оранжерия ЕООД

=============================================