Заповеди за прекратяване на договори за наем на земеделска земя, във връзка с подадени заявления от наемателите -- 18032022

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договора за отдаване под наем на земеделска земя и заявление, регистрирано в деловодната система на Община Годеч ... ... ...

Заповед №РД-114/17.03.2022  -- Тинка Миланова
Заповед №РД-115/17.03.2022  -- Христо Стефанов
Заповед №РД-116/17.03.2022  -- Емилиян Ерменков
============================