ЗАПОВЕД №РД-322 от 31.08.2022 г. -- за изменение на Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г.

ЗАПОВЕД №РД-322 от 31.08.2022 г. 

... ...    
Изменям Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г. за сключване на договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост със спечелилият участник - АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ с ЕГН *********, адрес: гр. Годеч, община Годеч, кв. ********, както следва:

1.1  В таблицата с имотите в т. 1 от Заповед №РД-315 от 25.08.2022 г. описаните два поземлени имота с пореден номер  24 и 25 и предложената крайна цена.
... ... ...

Вижте заповед №РД-322 -- ТУК:
==================================