Заповеди за предсрочно прекратяване действието на договори за отдаване под наем на земеделска земя - 05.09.2022

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, ... ... ...  и във връзка с уведомление за прекратяване от наемателя ... ... ...

Заповед № РД-326/05.09.2022 г.  -  Николай Янузов
Заповед № РД-327/05.09.2022 г.  -  Адео 17 ЕООД
Заповед № РД-328/05.09.2022 г.  -  Пенка Иванова
Заповед № РД-329/05.09.2022 г.  -  Пенка Иванова 

================================================