Заповеди за предсрочно прекратяване на договори за наем на земеделска земя -- 24112022