Заповеди за одобряване на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година

       Информация на основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ --  на интернет страницата на ОД"Земеделие"- София област са публикувани на 23.12.2022 г. заповедите на директора на ОД“Земеделие“ София област за одобряване на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година за землищата на община Годеч.

Вижте  ЗАПОВЕДИТЕ, по землища  -- ТУК:

  =======================================