Заповед № РД-135/04.04.2023 г. - изменяне на договори за наем на пасища, мери и ливади, съгласно Приложение-5 към Протокол на комисия от 24.02.2023 г., във връзка с чл. 37м, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Заповед № РД-135 / 04.04.2023 г.

       ...  На основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се изменят едностранно договорите за наем на пасища, мери и ливади, сключени между Община Годеч и наемателите, съгласно Приложение-5 към Протокол на комисия от 24.02.2023 г., публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч, като площта на отдадените под наем земеделски земи следва да се приведе в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Наемателите са: 
1. Бисер Кръстанчов Симеонов
2. Кирил Младенов Йорданов ... ... ...

Вижте заповед № РД-135 -- ТУК:

===================================================