Заповед № РД-149 за предсрочно прекратяване на договор за наем на земеделска земя -- 21042023

Заповед № РД-149   ---   Александър Александров

=====================================================