Заповеди за сключване на договори с участници в проведения на 31 май 2023 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти -- 07062023