О б я в л е н и е - за длъжност: Mладши експерт в Дирекция „Tериториално устройство и европейски проекти“ - 05082021

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ДЛЪЖНОСТ: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ  „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“ 
МЕСТОРАБОТА: ОБЩИНА ГОДЕЧ
СРОК: ПОСТОЯНЕН, НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ;

 I. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 Реализира политиката на общината за европейска интеграция, посредством участие в разработването, изпълнението и координирането на европейски проекти финансирани от фондовете на ЕС, оперативни програми, общински програми и проекти, и други източници. 
 II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 1. Образование – магистър/бакалавър/професионален бакалавър. 
 2. Компютърни умения.
 3. Да отговарят на изискванията по чл.107а от Кодекса на труда.
 4. Да притежават умения за работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна  и професионална компетентност.
 5. Професионален опит в администрация е с предимство. 
 III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Писмено заявление до Кмета на Община Годеч - свободен текст;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Други копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;
 5. Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда -  по образец. 
 IV. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
 Документите се приемат в деловодството на Община Годеч, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа.
 V. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
 Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“, тел. за контакт: 0729/ 22300.
 VI. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
  до 17:00 часа на 20.08.2021 година.
=====================================================================