ОБЯВЛЕНИЕ за свободна длъжност: специалист „Кадастър, регулация и геодезия“ в Община Годеч -- 21052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

за свободна длъжност: специалист „Кадастър, регулация и геодезия“
в дирекция: „Териториално устройство и европейски проекти“
място на работа: Община Годеч
срок: постоянен, на пълно работно време

I.   ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:     Кадастър, регулация и геодезия

II.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование – магистър, бакалавър или средно-специално в областта на строителството, архитектурата и геодезията;
2. Компютърни умения на добро потребителско ниво;
3. Да отговарят на изискванията по чл.107а от Кодекса на труда;
4. Минимален професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство.

III.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Писмено заявление за работа - свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Документ удостоверяващ трудов и професионален опит;
5. Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда - по образец.
Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността – I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

IV.  МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите се приемат в деловодството на Община Годеч, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.
Лице и тел. за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“, 0729/ 22300.

==========================================