izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

РЕШЕНИЕ № 2047-МИ за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Годеч, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ  № 2047-МИ
София, 28 август 2023 г.

        ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Годеч, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

        В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\126 от 25 август 2023 г. от кмета на община Годеч, Софийска област, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината. Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.
      Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Годеч.
      Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Годеч, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Любенов Ненчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Петрова Евлогиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Боянова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вася Делчева Кръстанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Петров Иванов
СЕКРЕТАР: Йордан Перков Йорданов
ЧЛЕНОВЕ:
Мариана Иванова Савова
Симона Владимирова Василева
Димитър Христов Димитров
Иванка Горанова Борисова
Лилия Димитрова Арсова
2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

      Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Камелия Нейкова
Секретар: Севинч Солакова
ЕВ/МБ

* Публикувано на 28.08.2023 в 22:05 часа

Изтеглете решението ТУК:

==============================