izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

ЗАПОВЕД № РД-335 -- образуване и утвърждаване на избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № РД-335
гр. Годеч, 04.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 146 от 31.07.2023 г. (обн. ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ

Избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г., с местонахождение, както следва:
№ на секцията  -- Наименование на секцията  --  Населено място Местонахождение
001                          Синдикален дом – ІІ етаж,           гр. Годеч, ул. "Република" № 1, ет. 2
002                         Читалище                                       гр. Годеч ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10
003               СУ „Проф. д-р Асен Златаров” /БАЗА 1/ гр. Годеч ул. "Академик Игнат Емануилов" № 1
004               СУ „Проф. д-р Асен Златаров” /БАЗА 2/ гр. Годеч ул. "Асен Златаров" № 8
005                         Синдикален дом – І етаж,               гр. Годеч, ул. "Република" № 1, ет. 1
006                       с. Гинци                                              с. Гинци - Читалището
007                       с. Бракьовци                                       с. Бракьовци - Кметството
008                       с. Комщица                                         с. Комщица - Кметството (I етаж)
009                       с. Шума                                               с. Шума - Кметството
010                        с. Голеш                                               с. Голеш - Кметството
011                         с. Туден                                               с. Туден - Кметството

      Обхвата на отделните секции е посочен в Приложение № 1 към заповедта, неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Общинска избирателна комисия - Годеч и на Областният управител на Софийска област. Заповедта да се обяви публично на населението на Община Годеч чрез сайта на общината – www.godech.bg.
      Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Областния управител на Софийска област в три дневен срок от обявяването и.
      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината - Валя Манова.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

----------------------------------------------------
Вижте Заповед № РД-335 -- ТУК:

=========================================