izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК В ОБЩИНА ГОДЕЧ -- 15092023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240, гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

П О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
      Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), каня политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Годеч. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Консултациите ще се проведат на 20.09.2023 г. (сряда) от 13.00 часа в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, ІІ ет., голямата заседателна зала, стая 217.
      Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК при консултациите, участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, или заверено копие от такова пълномощно в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица за състав на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК на се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Общинската избирателна комисия.
      Изискванията към членовете на секционните избирателни комисии, които следва да спазвате в предложенията си за съставите на СИК, са подробно изложени в Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК.
      Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Общинска избирателна комисия - Годеч.

Приложения:
1. Примерен образец за предложение за състав на СИК;
2. Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК;

С уважение, /п/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Изготвил: /п/
Валя Манова
Секретар на Община Годеч
----------------------------------------
дата на публикуване: 15.09.2023 г.
=========================================