izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

ЗАПОВЕД № РД-395 - Определяне на секция, която може да се използва за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-395
гр. Годеч, 02.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 година

НАРЕЖДАМ:

     І. Определям секция № 230900003 – СУ „Проф. д-р Асен Златаров” /БАЗА 1/- гр. Годеч, ул. "Академик Игнат Емануилов" № 1 да се използва за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
    ІІ. Заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се приемат в общинската администрация или на телефони 072922300 и 072923470, както следва:
• всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа;
• на 28 октомври 2023 г. от 10.00 часа до 16.00 часа;
• деня на изборите – 29 октомври 2023 г. от 9.00 часа до 18.00 часа.
     ІІІ. Копие от заповедта да се изпрати на Общинска избирателна комисия – Годеч.
    ІV. Настоящата заповед да се оповести чрез сайта на Община Годеч - www.godech.bg и да се постави на информационното таблото пред общината.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Валя Манова – Секретар на Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА /п/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
(съгласно Решение № 83/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч)

========================================